บังคลาเทศ:ช่วยเพิ่มความมั่นคงอาหาร

เครือซีพีเข้าไปลงทุนในบังคลาเทศมานานกว่า 18ปีแล้ว เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำซึ่งเครือฯมีความเชี่ยวชาญคือกิจการอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ เนื่องจากบังคลาเทศเป็นประเทศมุสลิม ผลิตภัณฑ์หลักของซีพีจึงเป็น ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ซีพีบังคลาเทศนับว่าเป็นKey Playerทั้งในด้านอาหารสัตว์และลูกไก่(Day Old Chick)จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ซีพีบังคลาเทศได้เริ่มธุรกิจอาหารสำหรับมนุษย์มาประมาณ 8ปีแล้ว โดยมีร้านไก่ทอดที่เป็นแบบมาตรฐานทันสมัย(Systemized Outlet)อยู่ในกรุงธากา และเมืองท่าจิตตะกอง รวมกว่า 100 สาขา โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นChainขนาดใหญ่ที่สุดของบังคลาเทศ นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในหีบห่อภายใต้แบรนด์ซีพี อาทิไส้กรอกไก่ ลูกชิ้นไก่และโบโลน่า