มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เครือซีพีร่วมงานเสวนา CP-CSR TALK ชวนคนซีพีร่วมโครงการพัฒนาสังคมปั้นโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรและโครงการฟื้นฟูป่าอมก๋อยส่งเสริมคนอยู่กับป่ายั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม CP-CSR Talk ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือซีพีที่ทำงาน CSR&SD รวมถึงทุกท่านที่สนใจเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม ได้พบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผนึกพลังร่วมพัฒนาต่อยอดงานไปด้วยกันตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สนับสนุนให้หน่วยงานในเครือฯ ผนึกพลัง เพื่อระดมศักยภาพของทุกคน มาร่วมกันผลักดันการดำเนินกิจการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ 100ปี ซีพีร้อยเรียงความดี

โดยมีชาวซีพีร่วมวงเสวนาทางออนไลน์ร่วม 90 คน จากหน่วยงานด้านความรับผิดชอบสังคม ด้านความยั่งยืน ด้าน HR โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งจิตอาสาจากหลากหลาย BU อาทิ สำนักประธานกรรมการ เครือซีพี CPF อาทิ ทีมHR ทีมไก่ไข่ ทีมโคราช ทีมสระบุรี ทีมอุบลราชธานี CPALL ประกอบด้วย Makro Lotus CPRAM PAT PIM กลุ่มทรู กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มพืช(ข้าวโพด) ซีพีแลนด์ เจียไต๋ ทีมงานสำนักด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ทีม CPLI รวมทั้งซี.พี.เวียดนาม ซี.พี.ลาว


โดยมีหัวข้อเสวนาเรื่อง “จากห้วยทรายสู่อมก๋อยรวมพลังคนซีพี” โดย คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้นำเสนอ

กิจกรรม CP CSR TALK วันนี้เป็นครั้งแรกโดยวันนี้คุณสุปรีได้แบ่งปันถึงจุดกำเนิดของมูลนิธิฯที่เกิดจากดำริท่านประธานอาวุโสและเหล่าพนักงานเพื่อดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9 ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและเกษตรกรในชนบทผ่านโครงการต่างๆ ตลอด 30กว่าปี พร้อมกันนี้มีการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิฯที่มีผู้บริหารรุ่นใหม่ของซีพีเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯด้วยการผนึกกำลังและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

โดยมูลนิธิฯได้รับนโยบายสำคัญจาก คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่จะพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรที่ห้วยทราย จ.เพชรบุรีให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาเกษตร4.0เพื่อสร้างตัวอย่าง ความรู้ ความเข้าใจการเกษตรในอนาคต ให้กับเยาวชนเกษตรและเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่BU ทั้งด้านธุรกิจ ด้าน CSR ด้าน HR และชมรมพนักงาน จิตอาสาจะเข้ามามีส่วนร่วมทำความดีในโอกาส 100ปีซีพี

นอกจากนี้มูลนิธิฯยังได้รับนโยบายจาก คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯที่มีประสบการณ์จากการศึกษาธรรมชาติในบริเวณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญแต่ได้ถูกทำลายไป จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมชุมชนในอมก๋อยได้ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายกลับคืนมารวมทั้งการหาแนวทางส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมให้คนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นอีกโครงการที่BU ทั้งด้านธุรกิจ ด้าน CSR ด้าน HR และชมรมพนักงาน จิตอาสาจะเข้ามามีส่วนร่วมทำความดีในโอกาส 100ปี ซีพี

ทั้งนี้เพื่อนผู้บริหารพนักงานที่ร่วมเสวนาได้รับรู้ แลกเปลี่ยนและหาโอกาสในการร่วมมือกับมูลนิธิฯ รวมทั้งจะเป็นเวทีเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสังคมร่วมกัน หรือร่วมมือกัน เกิดเป็นเครือข่ายคนซีพีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม CP-CSR Talk ครั้งแรก คุณชิโนรส เบญจชวกุลจาก CP.Vietnam กล่าวว่าขอชื่นชม แนวคิดและวิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรม นี้ เพื่อ เรียนรู้และแบ่งปัน การรวมพลังเพื่อสร้างเครือข่าย CP CSR เป็นสิ่งจำเป็นมากครับ

ด้าน คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม True เสนอแนะว่าอาจจะไม่แค่มาแชร์กันว่าใครทำอะไรกันเท่านั้น แต่จะร่วมมือกันทำอะไรร่วมกัน ดึงจุดแข็งของเราชาวซีพีมาร่วมกัน

ด้าน คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม CPI เสนอแนะให้เกิดการรับรู้ แบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ เทคนิค ข้อเสนอแนะ ที่แตกต่าง นำไปสู่การสามารถสื่อสารต่อให้กับคนนอกกลุ่มได้ฯ และเกิดการมีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจต้องมีโครงการเป้าหมายของมูลนิธิรองรับไว้

คุณคนึงจากทีมคัดสรร ซีพีออลล์ กล่าวว่าเป็นการร่วมกลุ่มกันที่ดีมากและมีทิศทาง คุยภาษาเดียวกัน ไปทางเดียวกันในส่วนของทางฝั่งเทรนนิ่งกาแฟคัดสรร ยินดีที่จะเข้าไปช่วยในการอบรม รวมสร้างวิชาชีพ ให้น้องๆที่ห้วยทราย หรือจะทำเป็นร้านกาแฟ ยินดีเข้าไปช่วยและให้คำปรึกษา

ด้าน คุณคุณจี๋ จากโครงการธรรมชาติปลอดภัย กล่าวว่ารูปแบบกิจกรรมวันนี้น่าสนใจ และมีบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการเกินไป คล้ายๆการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างพี่ๆน้องๆ อีกทั้งการเล่าถึงที่มาของมูลนิธิฯ และเป้าหมายของเครือฯที่ต้องการมุ่งไปด้านงาน csr น่าจะทำให้คนทำงาน หรือกลุ่มที่ทำงานด้านนี้เข้าใจ และมองภาพรวมของเครือฯได้ชัดขึ้น

แต่ด้วยเวลาที่จำกัด ขณะที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ คือ มีทั้งพื้นที่ห้วยทราย และอมก๋อย โดยส่วนตัวเข้าใจว่า ทั้ง 2 พื้นที่เป็นโครงการใหญ่ที่เครือฯตั้งเป้าดำเนินการในลักษณะการผนึกกำลัง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งในการทำงาน การเรียนรู้และภาพลักษณ์ด้าน CSR ของเครือฯ ที่จะเกิดขึ้น โดยในส่วนของห้วยทรายหลายหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปโครงการไปค่อยข้างชัด

ส่วนอมก๋อย เป็นโครงการใหม่ที่จะเครือฯตั้งเป้าชับเคลื่อนให้เกิดขึ้น ในลักษณะการผนึกกำลังและทำงานร่วมกันของกลุ่มต่างๆของเครือฯผ่านการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือการทำงานในส่วนที่แต่ละกลุ่มมีความถนัด แต่ด้วยเวลาที่จำกัด และทีมงานที่เข้ามาฟังบางส่วนเป็นทีมงานใหม่ น่าจะเน้นเข้ามาฟังแนวทาง หรืออยากเรียนรู้การทำงานด้าน CSR ของเครือฯ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเอง
ในการจัดงานครั้งต่อไป อาจจะใช้การเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามถึงแนวทาง หรือวิธีการที่โครงการทีมาเล่า ทำอย่างไรถึงประสบผลสำเร็จ หรือแก้ปัญหาอย่างไร ขณะเดียวกันอาจจะเตรียมกับบางโครงการที่ทำงานในลักษณะใกล้ๆกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น

หรือบางครั้ง อาจจะเป็นหัวข้อแลกเปลี่ยนการทำงานเฉพาะด้าน เช่น งานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ / การทำงานกับชุมชน หรือ NGO ในพื้นที่ / งานด้านการศึกษา / งานพัฒนาอาชีพ หรือปัญหาที่เจอกับแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น แต่ละโครงการของกลุ่มธุรกิจมีแนวทางในแต่ละเรื่องอย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ และการตั้งกลุ่มไลน์ CSR ซึ่งน่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น สอบถามและคำแนะนำดีๆที่สามารถไปปรับใช้ร่วมกันได้ รวมทั้งน่าจะเกิดการผนึกกำลังและเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

สำหรับกิจกรรม CP-CSR TALK ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564