อินโดนีเซีย สู่ประชากรมุสลิม

อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่เครือซีพี เข้าไปขยายกิจการอาหารสัตว์และประสบความสำเร็จอย่างมาก เริ่มต้นจากโรงงานอาหารสัตว์เล็กๆ 1 แห่งในปี พ.ศ.2515 ต่อมาได้ขยายตัวสร้างโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมี 4 ธุรกิจหลักประกอบด้วย ไก่และอาหารสัตว์ครบวงจร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร กุ้งและปลา ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เคมีภัณฑ์และยาปราบศัตรูพืช และกลุ่มอาหารแช่แข็ง

ตลาดอินโดนีเซียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพราะมีสัดส่วนการบริโภคภายในสูงประมาณ 70%ของจีดีพี มีประชากรจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ชื่อซีพีของเครือฯจึงเน้นตลาดภายในเป็นหลัก ยกเว้นเฉพาะกุ้งเท่านั้น ที่ลงทุนเพื่อการส่งออก