มาเลเซีย:อาหารฮาลาล

มาเลเซียเป็นประเทศแรกๆที่เครือซีพีเข้าไปบุกเบิกทำธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยดำเนินธุรกิจครบวงจรเหมือนกับประเทศไทย แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร และกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำ มีทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานแปรรูปอาหาร ซึ่งมาเลเซียมีศักยภาพในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูง เพราะมีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาเลเซียให้ความสำคัญกับการลงทุน หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรม”อาหารฮาลาล”ของมาเลเซียที่ได้มาตรฐานระดับสากล