เบลเยี่ยม:สู่ยุโรป

เครือซีพีเริ่มการลงทุนด้านอาหารสัตว์ในประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ปัจจุบันภายใต้บริษัท CPF Europe ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าเกษตร หลักๆได้แก่ ไก่ กุ้ง และเป็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าแช่แข็งหรือต้มสุกและอาหารแปรรูปประเภท Ready Mealและ Snacking เป็นรายใหญ่ของยุโรป นำเข้าเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารของบริษัทแม่คือซีพีเอฟในประเทศเบลเยี่ยมและภูมิภาคในยุโรปแล้วยังดำเนินธุรกิจครอบคลุมด้านลอจิสติกส์ การตลาด การขาย และมี Distribution Center เป็นของตนเองด้วย ที่เมือง Bierset ซึ่งเป็นจุดกักเก็บและส่งถ่ายสินค้าไปทั่วยุโรป ปีพ.ศ.2557 ซีพีเอฟเข้าถือหุ้น 80% ของโรงงาน Top Foods ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมปรุง พร้อมรับประมานที่ทันสมัยในเบลเยี่ยม ซีพีเอฟได้นำรูปแบบการบริหารงานและการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยของ Top Foods มาใช้ในแถบเอเชีย รวมทั้งการนำเมนูอาหารไทยให้ Top Foods ผลิตในเบลเยี่ยมเพื่อจำหน่ายในยุโรป