ซีพีก็มีหอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ หอศิลป์ของประชาชนส่งเสริมความงามแห่งชีวิต

100ปีซีพี ไม่มีเพียงมิติเรื่องของธุรกิจ เครือซีพียังมีมิติสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

หลายคนคงเคยได้ยินหอศิลป์แสดงผลงานทางศิลปะ แต่อาจไม่ทราบว่า ซีพีก็มีหอศิลป์เช่นกันชื่อว่า”หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์”เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินของชาตินำเสนอผลงานทางศิลปะต่อคนไทยได้ศึกษา ชื่นชมเรื่องของศิลปะเพื่อจรรโลงจิตใจให้งดงาม

“หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์”เป็นความคิดของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ที่เห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นสุนทรียะที่อยากส่งเสริมในหมู่พนักงานรวมทั้งคนไทยจึงได้จัดตั้ง “หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์” เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนก.พ.2550 บริหารจัดการในนามของซีพีออลล์ โดยมีคุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีแรมเป็นแม่งาน

ถึงวันนี้ “หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์”อายุ14ปี ได้จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะของบรรดาศิลปินมากมาย ทุกปีในอาคารธารา สาทร

เป็นอีกความภูมิใจซีพีที่ร่วมสร้างสิ่งดีๆให้สังคมไทย

ที่มา:หนังสือ 77ศิลปิน ฉลอง 7ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์