เตรียมตัวให้พร้อม! กับกิจกรรม CP CSR TALK ครั้งที่ 5 พบกับ How to ชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐประชาคม NGO นักวิชาการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือซีพี

สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวซีพีที่มีความสนใจด้านงานเพื่อสังคม ร่วมไขเคล็ดลับวิธีชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐประชาคมอย่างไร ให้การดำเนินโครงการสังคมประสบความสำเร็จ! ในหัวข้อ “How to ชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐประชาคม NGO นักวิชาการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือซีพี”

พบกับ คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์, คุณอรรถวิทย์ ยุทธยศ, และคุณนนท์ นาคะเสถียร 3 หัวเรือ จากหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ เคล็ดลับการมัดใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ประชาคม NGO นักวิชาการ ในการสนับสนุนงานโครงการขับเคลื่อนแก้ปัญหาชุมชนให้ยั่งยืนร่วมกัน

โดยในครั้งนี้ จะเป็นเรื่องราวกรณีศึกษาจากงานพัฒนาจังหวัดภาคเหนือ “สมขุ่นโมเดล” “กาแฟเล่าสู” สู่การปลูกป่าต้นน้ำ ปิง-วัง-ยม-น่าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้าง Social Enterprise ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้บริหาร พนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ inbox เพจเฟซบุ๊ก CP Story

พบกัน! ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 – 17.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting