คณะทำงานด้าน content 100ปีซีพี สีมภาษณ์ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร CEO ข้าวตราฉัตร ประสบการณ์การทำงานในซีพี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานด้าน Content ในวาระ 100ปี เครือซีพี ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การทำงานในซีพี พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานในเครือซีพี การทำธุรกิจเหมือนกับการใช้ชีวิต ต้องสนุก และไม่หนีปัญหา เพราะการใช้ชีวิตคือการแก้ปัญหา และปัญหาคือสิ่งที่ต้องแบ่งปันเป็นแนวคิดที่ได้จาก 40 ปีที่รับผิดชอบงานในธุรกิจ นำไปสู่การสร้างคนที่สถาบันผู้นำ ด้วยการผนึกกำลัง สร้างผู้นำ และขับเคลื่อนธุรกิจ

พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรให้มองในวันนี้ อย่าลืมเตือนตัวเองตลอดเวลา เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่รับการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องนำการเปลี่ยนแปลง และสร้างคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงยึด 6 ค่านิยม สร้างสังคมที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อตอบโจทย์ 3 ประโยชน์

ติดตามบทสัมภาษณ์เร็วๆนี้