CP มาเลเซีย ส่งอาหารจากใจช่วยชาวมาเลเซีย สู้ภัยโควิด-19

คุณสุริโย จันทเขต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการขายไก่เนื้อไก่ไข่ เป็นตัวแทน CP มาเลเซีย นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยจาก CPF ได้แก่ ไข่ไก่สด 15,000 ฟอง และไก่สด 500 ตัว เพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวมาเลเซีย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี Mr. Johan Azam Bin Mohd Yassin หัวหน้ากลุ่มองค์กร ยุวชนมาเลแห่งชาติ รับมอบ ณ เมืองโกต้า ติ่งกี่ รัฐโจโฮ ประเทศมาเลเซีย

Cr.PR CPF