ชื่นชมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19


Proud CP ขอชื่นชมคณะจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว.โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายในอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร

คณะจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วยคุณวธูสิริ ภูมะธน , คุณอรัชพร ล้วนทับทิม สำนักทรัพยากรบุคคล คุณรัฎชานนท์ แสนทวีสุข สำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา และคุณสันธาน ธรรมชัย , คุณวิศรุต มีแก้ว สำนักบริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ได้เดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาให้บริการประชาชนที่เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ซึ่งคณะจิตอาสาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แนะนำผู้รับการฉีดวัคซีนและแสดงการยกธงแจ้งจุดเคลื่อนย้ายตำแหน่ง การให้บริการฉีดวัคซีนกำหนดบริการรอบละ 500 คนจัดเป็นแถว 25 แถวๆละ 20 คน คณะจิตอาสายังทำหน้าที่แจ้งหน้าที่ทำการตรวจวัดความดันและคอยสังเกตอาการความผิดปกติของผู้รับการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะให้พักรอดูอาการ25นาที

จากนั้นคณะจิตอาสาจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาเก็บบันทึกข้อมูลแล้วอนุญาตให้ผู้รับการฉีดวัคซีนเดินทางกลับได้ ต่อจากนั้นจึงแจ้งทีมแม่บ้านมาทำความสะอาดเก้าอี้ที่นั่งก่อนจะเรียกผู้รับการฉีดวัคซีนคนต่อไปเข้ามานั่งรอเรียกตามลำดับคิว การปฏิบัติหน้าที่คณะจิตอาสาครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้เสียสละอุทิศตนในการทำความดีช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การป้องกันโรค COVID-19 ในขณะนี้ ซึ่งคณะจิตอาสาทุกๆคนพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ในโอกาสต่อๆไปด้วย ดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Cr:Wearecp