คำนำ

ปี 2564 ที่มาถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์ของพวกเราจะดำเนินกิจการครบ 100ปี สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเครือฯเพื่อชาวซีพีทั่วโลกมีความภูมิใจและมีเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือฯที่ดำเนินกิจการมายาวนานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยปรัชญา ค่านิยมทั้ง 6 ประการเพื่อสร้างคุณูปการให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์ สะอาด ปลอดภัยรวมทั้งกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

ชวนเพื่อนๆซีพีเรียนรู้ แบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันกับเรื่องราวดีๆของเครือซีพี เพื่อนๆสามารถส่งเรื่องราวความภาคภูมิใจ ความรู้สึกดีๆที่……

CP Around The World
แผนภูมิกิจการเครือฯในประเทศต่างๆทั่วโลก

CP Journey
เรื่องราว เรื่องเล่า เหตุการณ์สำคัญของเครือในช่วง100ปี

CP Way
ข้อคิดจากประสบการณ์จากรุ่นบุกเบิกสู่รุ่นคนซีพีรุ่นใหม่

Pround CP
บทสัมภาษณ์ ความรู้สึก ความภูมิใจของผู้บริหาร พนักงานเครือซีพี ทั่วโลก

CP Inside
ข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโอกาส 100ปี เครือซีพี

ติดต่อเราได้ที่ Email : cpstory2021@gmail.com

.