คาถาสู่ความสำเร็จของซีพีในประเทศอินเดีย

โดยทั่วๆ ไปการทำธุรกิจให้สำเร็จในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ดินแดนที่นักธุรกิจไทยหลายคนขยาด ด้วยมาตรวัดของคำว่า “ยาก” แต่เมื่อผู้ประกอบการไทยที่คิดต่างและทำใหญ่อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศอินเดีย คำว่า “เป็นไปไม่ได้” ย่อมไม่มี และที่สำคัญท่านเจ้าสัวยังให้คาถา CPF Way ติดตัวเรียกได้ว่าไปบุกเบิกธุรกิจที่ไหน ก็สำเร็จที่นั่น

คาถาสำคัญที่ทีมซีพีบุกอินเดียใช้กันมากว่า 20 ปี คือ “3 Benefits” หรือ “3 ประโยชน์” ซึ่งประธานใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ มอบให้เป็นปรัชญาสำหรับทุกคนในองค์กรคาถา “3 ประโยชน์” ประกอบด้วย
1.Country Benefit คำนึงถึงประโยชน์แก่ประเทศเป็นหลัก
2.People Benefit คำนึงถึงประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก
3.Company Benefit แล้วบริษัทก็จะเจริญไปด้วยดี

นับตั้งแต่ปี 2535 ที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าไปบุกเบิกธุรกิจในประเทศอินเดียตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ ท่าน นาราสิงหะ เรา (Pamulaparti Venkata Narasimha Rao) มาจนถึงทุกวันนี้ คาถา “3 Benefits” หรือ “3 ประโยชน์” ถูกนำมาใช้ตามแนวนโยบาย จนกระทั่งซีพีกลายเป็นบริษัทระดับอินเตอร์ที่คนอินเดียให้ความไว้วางใจ เชื่อถือในตัวสินค้าและบริการ อยากร่วมงานด้วย จนพัฒนาไปสู่การได้ใจพนักงานชาวอินเดีย กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวอย่างไร ผลสำเร็จนี้ไม่ได้สร้างกันได้ในวันเดียวเช่นนั้น หากเป็นการบ่มเพาะสั่งสมมาตลอด 20 ปี

คุณขวัญชัย ชัยเปรม รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ดูแลกิจการ CP Aquaculture (India) Private Limited ได้ขยายให้เราได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นถึงการนำนโยบาย 3 ประโยชน์ ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ประเทศอินเดีย ดังนี้

1.Country Benefit
ก่อนที่ซีพีจะเข้าไปดำเนินธุรกิจด้านใด ที่ใดก็ตาม ก็จะพิจารณาก่อนว่า ในประเทศนั้นๆ มีวิธีดำเนินการอย่างไร ให้ผลผลิตดีหรือไม่ หากจะเพิ่มผลผลิตให้ประเทศนั้นจะต้องทำอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงกุ้ง แต่เดิมที่อินเดียเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งยังปล่อยแบบบางๆ ในอัตรา 3-5 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร ในขณะที่ประเทศไทยเลี้ยงได้ถึง 70 ตัวต่อตารางเมตร ทางทีมซีพีจึงนำแนวคิด นวัตกรรม เทคนิควิธีการที่ใช้ได้ผลในประเทศไทย ไปลงพื้นที่ สาธิต สร้างฟาร์มกุ้งทดลองให้ดู เปรียบเทียบให้เห็นว่าการเลี้ยงโดยธรรมชาติให้ผลอย่างไร หากเลี้ยงด้วยวิธีการที่ซีพีแนะนำได้ผลอย่างไร เมื่อผู้เลี้ยงกุ้งได้เห็นด้วยตา (Seeing is Believing) ศึกษา ทดลองเลี้ยงตามคำแนะนำ ปรากฏว่าการลงกุ้งเพิ่มขึ้น จาก 3-5 ตัวต่อตารางเมตร เป็น 10 ตัว 15 ตัว และ 20 ตัวตามลำดับซึ่งมีผลอย่างมากต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวอินเดีย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การส่งออกกุ้งแช่แข็งของประเทศอินเดีย มีอัตราเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างเม็ดเงินและรายได้ให้แก่ประเทศอินเดียอย่างมากมาย
นี่คือตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนึงถึง Country Benefit ซึ่งทำให้ธุรกิจของซีพีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในประเทศอินเดีย

2. People Benefit
เครือซีพีให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงคน และดูแลพนักงาน รวมไปถึงคนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ บริษัท เพราะคนคือทรัพยากรสำคัญ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
ปัญหาที่นักลงทุนจากต่างชาติพบเจอบ่อยครั้งเมื่อมาลงทุนในประเทศอินเดีย คือข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน อินเดียมีสหภาพแรงงานทที่แข็งแกร่ง ถ้าบริษัทใดไม่มีวิธีรับมือ ย่อมจัดการกับข้อเรียกร้องเหล่านี้ได้ยาก แต่เนื่องด้วยซีพีให้ความสำคัญกับการดูแลคนมาตลอด จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และที่สำคัญ ชุมชนรอบซีพีกลายเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง พวกเขาได้รับการดูแลต่อเนื่อง เจ็บไข้ได้ป่วย มีแพทย์เคลื่อนที่มารักษาให้ฟรีเป็นประจำ จนทำให้ชาวอินเดียย่าน Red Hills District อันเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง และสำนักงานใหญ่ของ CP Aquaculture (India) Private Limited คนอินเดียเรียกที่นี่ว่าประเทศไทย ซึ่งหมายถึงความมีน้ำใจและเป็นที่พึ่งของชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้พนักงานชาวอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่สูงกว่าค่าแรงมาตรฐานในตลาดอินเดีย การสนับสนุนและการปรับตำแหน่ง โปรโมทพนักงานอินเดียขึ้นมาช่วยในระดับบริหาร พนักงานอินเดียยังได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือมาอบรมสัมมนาในประเทศไทย สิ่งเหล่าล้วนส่งผลสู่การสร้างแรงใจในการทำงานของชาวอินเดีย และคะแนนนิยมท่วมท้นเมื่อได้ใจจากมวลชนแล้ว เรื่องอื่นๆ ย่อมไม่ยากในประเทศอินเดีย

3. Company Benefit
จากที่ได้กล่าวนำข้างต้นแล้ว ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศ และประชาชนในอินเดีย ย่อมส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ขณะที่เรากำลังพูดคุยกับคุณขวัญชัยในห้องทำงานที่ด้านนอกก็มีรถสิบล้อมาขนอาหารกุ้งออกไปอย่างไม่ขาดสาย คุณขวัญชัยเล่าให้ฟังว่า “เรามีโรงงานอยู่ 2 ที่ คือที่เจนไน กับอีกโรงหนึ่งที่วิสาขปัทนัม ณ เดือนนี้ (กรกฏาคม 2557) CPF ได้เข้าไปซื้อโรงงานอีกหนึ่งโรงงานระหว่างกลางที่เมืองบิมาวรัม เริ่มปุ๊บ ก็เต็มกำลังการผลิตก็ยังไม่พอขายอีก ตอนนี้อาหารสัตว์ของเราเหมือนกับอาหารตามสั่งเลย พอแพ็คปุ๊บแล้วขึ้นรถเลย ไม่พอขายแล้ว รถบางคันต้องมารอสินค้าถึงตีสองเคยก็มี”

นโยบาย “3 ประโยขน์” นี้ บริษัทใดจะนำไปใช้ก็ไม่ขัด แต่ขอให้ทำด้วยความจริงใจ จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้ ซีพีในประเทศอินเดียมีฐานการผลิตครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ 3 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท CPF (India) PVT. Ltd . ซึ่งผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง อาหารปลา เพาะฟักลูกกุ้ง และจำหน่ายอาหารไก่ เพาะฟักลูกไก่ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
2.บริษัท CP Aquaculture (India) Pvt. Ltd. ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง อาหารปลา เพาะฟักลูกกุ้ง
3.บริษัท Charoen Pokphand Seeds ซึ่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ผสม

ล่าสุดบริษัทในเครือซีพีได้มีการลงทุนเพิ่มในรัฐอานธรประเทศ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมุขมนตรีนายจันทรบาบู ไนดู เป็นอย่างดี มีข่าวตีพิมพ์ในสื่ออินเดียแสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาของบริษัทชั้นนำจากประเทศไทย

สุทธิมา เสืองาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน