เมื่อซีพีสร้างปาฏิหาริย์ ลบคำสบประมาททำโทรศัพท์ 2.6 ล้าน เลขหมาย

เข้าสูช่วง 100ปีซีพี คนซีพีรุ่นหลังอาจไม่ทันเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งเมื่อครั้งที่เทเลคอมเอเชียหรือทรูยุคปัจจุบันทำโครงการติดตั้งโทรศัพท์บ้านจำนวน 2.6ล้านเลขหมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท่ามกลางคำสบประมาทมากมาย ถึงกับตั้งคำถามว่าคนเลี้ยงไก่จะรู้เรื่องโทรศัพท์ได้อย่างไร ปาฏิหาริย์เท่านั้นช่วยซีพีได้

แต่แล้วเมื่อถึงวันส่งมอบเลขหมายโทรศัพท์ตามกำหนด 21 พ.ค.2536ที่ต้องส่งมอบงวดแรกตามสัญญา 66,816 เลขหมาย แต่ปรากฏว่าเทเลคอมเอเชียสามารถส่งมอบ 106,000 เลขหมาย เกินเป้า สื่อสิ่งพิมพ์ยุคนั้นถึงกับพาดหัว ซีพีลบคำสบประมาท และในที่สุด เทเลคอมเอเชียก็ทำสำเร็จ 2.6 ล้านเลขหมาย สร้างความภูมิใจกับชาวเทเลคอมเอเชียและซีพี

ปรากฏการณ์การส่งมอบเลขหมายงวดแรก ดังกล่าวท่านประธานอาวุโสและรองประธานอาวุโส ดร.อาชว์ เตาลานนท์ในยุคนั้นได้ออกสาสน์ขอบคุณทุกฝ่ายรวมทั้งเพื่อนพนักงานชาวทีเอ คุณบุญเกิด ธรรมวาสี ผู้บริหารเทเลคอมเอเชียยุคนั้นถึงกับแต่งกลอน”วันฉลองชัย” ความสำเร็จครั้งนั้นล้วนมาจากพลังความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงานทั้งไทยและเทศระดับล่างถึงบนทุกคน ทุกหน่วยงานตลอดจนบรรดาคู่สัญญาผู้รับเหมาในการวางสาย ติดตั้งเลขหมาย ทำให้ซีพีช่วยสร้างสาธารณูปโภคด้านโทรคมนาคมกับประเทศไทย คนไทยเข้าถึงและได้ใช้โทรศัพท์และบริการที่ถูก ทันสมัย สื่อสารกันได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

 

เก็บตกเรื่องราวจากวารสาร ใยแก้วสัมพันธ์ ฉ.วันที่ 21 May 1993