พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในหลวงรัชกาล.9 ทรงพระราชทานตราตั้งห้างร้าน(ครุฑ)แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์

จะ 100ปี ซีพี ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2541 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานตราตั้งห้างร้าน(ครุฑ)แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์นำความปลื้มปิติยินดีกับผู้บริหาร พนักงาน

ต่อมาวันที่ 30 ส.ค.2541 เครือฯได้ทำพิธีอัญเชิญครุฑพระราชทานติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ที่อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

ตราครุฑที่อยู่บนยอดตึกสูงบนชื่ออาคารห้างร้านถือเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงการเป็นกิจการที่ดีแบบโบราณ ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาจนปัจจุบัน ที่น่าสนใจคือ นอกจากเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกิจการที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศแล้ว ตราตั้งห้างยังทำให้นึกถึงหลักการของธรรมภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการที่ดีระดับสากล ในแบบที่มาก่อนกาลร่วมร้อยปี

Cr:สารเจริญโภคภัณฑ์ 2542