คณะผู้บริหารรับเสด็จในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน BOI Fair’95 และทรงเยี่ยมชมบูธเครือฯ

100ปีซีพี มีเหตุการณ์สำคัญที่ภาคภูมิใจของเครือฯ ในปี2538 ช่วงเวลานั้นรัฐบาลภายใต้การนำของคุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองในวโรกาสในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 50ปีในวันที่ 9มิ.ย.2539

ทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดงาน BOI Fair’95 (ก้าวไกลไทยทำ’38) ในพื้นที่ท่าเรือฯแหลมฉบัง จ.ชลบุรีระหว่างวันที่ 17-28 ก.พ.2538 เพื่อร่วมฉลองการครองราชสมบัติ50ปี เพื่อให้คนไทยและสังคมโลกเห็นบทบาท ศักยภาพของเอกชนไทยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีคนเข้าชมงานหลักล้าน

ประธานอาวุโสและคณะผู้บริหารในเวลานั้นได้นำเครือฯเข้าร่วมการจัดงานเพื่อฉลองในวโรกาสสำคัญและเป็นโอกาสที่เครือฯจะได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบถึงแนวความคิดการดำเนินกิจการในประเทศไทยพร้อมทั้งรวมเอาเทคโนโลยีของ 10 กลุ่มธุรกิจในเวลานั้นมานำเสนอให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ประชาชน ภายใต้แนวคิดการจัดนิทรรศการ ”เทคโนโลยีเพื่อคุณ” โดยจัดทำเป็นสถานีแสดงภายในอาคารรวม 10สถานีได้แก่

1.สถานีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.สถานีสู่เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ 3.สถานีธุรกิจเกษตรครบวงจร 4.สถานีจากเกษตรสู่อาหาร 5.สถานีเทคโนโลยีเพื่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 6.สถานีกุ้งกับสิ่งแวดล้อม 7.สถานีเทคโนโลยีที่แตกต่าง 8.สถานีเทคโนโลยีสื่อสาร 9.สถานีเทคโนโลยีการปลูกพืชไร่และพืชสวน 10.สถานีผลิตภัณฑ์อาหารของเครือซีพี ซึ่งการจัดงานครั้งนั้นได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ

สถานีแสดงทั้ง10ของเครือฯได้รับความสนใจอย่างล้นหลามและกลายเป็นทอลค์ออฟเดอะทาวน์ เพราะเครือฯได้จำลองการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นของจริงมาแสดงให้เห็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความประทับใจผู้เข้าชมอย่างมาก

และเครือฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงร.9และพระบรมศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินชมสถานีแสดงต่างๆของเครือฯนำความปลาบปลื้มกับคณะผู้บริหารและพนักงาน

ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่สื่อสารให้สังคมรับทราบบทบาทของเครือฯที่มีต่อประเทศชาติ

ที่มา:สารเจริญโภคภัณฑ์ ก.ค-ธ.ค.2538

+++++++++++++++