จากสองเป็นแสน 2ผู้ก่อตั้งต้นแบบคนซีพี

เข้าสู่ช่วง 100ซีพี น้อมรำลึกถึงพระคุณ 2 ผู้ก่อตั้งร้านเจียไต๋จึง ท่านเจี่ย เอ็กชอ(คนซ้าย)และท่านเจี่ยเซี่ยวฮุย(คนขวา) ผู้วางรากฐานปรัชญา แนวทางการดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ด้วยความคิดก้าวหน้า ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

เรื่องราวของท่านเจี่ย เอ็กชอ เต็มไปด้วยการเป็นต้นแบบของการคิดค้น พัฒนาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน ต่อเกษตรกร มีเรื่องเล่าขานในหมู่ลูกหลานท่านเป็นนักค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ชอบทดลอง เรียนรู้ตลอดเวลา กลายเป็นต้นแบบของผู้บริหารซีพีในการเป็นนักสร้าง นักทดลอง นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สิ้นสุดและถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า

ขณะที่ท่านเจี่ย เซี่ยวฮุย ผู้น้องมีความโดดเด่นในเรื่องของคนที่มีวิสัยทัศน์ มีแผน แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมรวมถึงการเป็นผู้ทำการค้า ในเรื่องของมีน้ำใจ เอาใจใส่ลูกค้า คู่ค้า ที่อ่อนน้อม สุภาพ ซื่อสัตย์ ที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำการค้า มีเรื่องเล่าขานถึงความเป็นนักขาย นักการตลาด โดยเฉพาะการออกไปเยี่ยมลูกค้าไม่ว่าหนทางจะลำบากเพียงใด

ความเก่ง ความดีของทั้ง2ท่านกลายเป็นแบบอย่าง รากฐาน ที่ส่งต่อถึงลูกหลาน ผู้บริหารเจียไต๋-ซีพีจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงพนักงานซีพีในเวลานี้กว่า 4แสนคน

ขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีผู้ก่อตั้งทั้งสองที่ทำให้กิจการเจียไต๋-ซีพีได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทย สังคมโลก สร้างอาหารการกิน สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คน