ท่านเจี่ย เอ็กชอ ต้นแบบนักบุกเบิก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรผู้ใฝ่รู้ แห่งเจียไต๋-ซีพี

100ปีซีพี ย้อนไปถึง 1ในผู้ให้กำเนิดเจียไต๋-ซีพี ท่านเจี่ย เอ็กชอ บิดาท่านประธานอาวุโส ท่านถือเป็นต้นแบบให้คนซีพีรุ่นหลังได้เห็นความเป็นต้นแบบนักบุกเบิก นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรนักสร้าง นักทดลอง

ประธานอาวุโสเล่าว่าท่านเจี่ยฯเป็นคนทันสมัย ชอบของใหม่ๆ หลังจากท่านเปิด’ร้านเจียไต๋จึง’ท่านริเริ่มใช้ตราเรือบินลงบนบรรจุภัณฑ์ของร้าน เรือบินถือเป็นสัญญลักษณ์ของเทคโนโลยีและความทันสมัย

“คุณพ่อไม่ได้มีการศึกษาสูงแต่กลับมีความสามารถในการสังเกตแบบนักวิทยาศาสตร์ท่านทดลองทำอาหารสัตว์ให้ไก่ที่เคยไม่ออกไข่สามารถออกไข่ได้”

ท่านเจี่ยฯยังพัฒนาพันธุ์ข้าวเปลือกพันธุ์หนึ่งในเมืองจีนที่มีคุณภาพดี โตเร็ว ผลผลิตสูงต่อไร่มีการตั้งชื่อข้าวพันธุ์เจี่ย เอ็กชอเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อท่านที่เป็นผู้คิดค้น

นอกจากความสามารถด้านพืชผักผลไม้ท่านเจี่ยฯยังมีความสามารถในการผสมพันธุ์สัตว์ปีกเช่นห่านพันธุ์”หัวสิงโต”ที่โตเร็ว มีน้ำหนักมากจนมีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศจีน จนรัฐบาลจีนแต่งตั้งท่านเป็นผู้อำนวยการทางเทคนิคและการปรับปรุงกิจการเกษตรของรัฐบาลที่ช่วยคิดค้น พัฒนางานด้านเกษตรกรรมเพื่อประเทศจีน

ท่านเจี่ยฯยังชอบพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและลูกค้าทำให้กิจการค้าเมล็ดพันธุ์ผักเติบโตอย่างรวดเร็ว

ท่านเจี่ยฯยังเป็นตัวอย่างนักบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ ที่ทันสมัยไม่เพียงในไทยยังไปในต่างประเทศ

และสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นwisdomของเจียไต๋-ซีพีที่ส่งต่อมายังผู้นำรุ่นต่อๆมาเป็นปัจจัยให้เจียไต๋-ซีพีเติบโตอย่างต่อเนื่องที่คนซีพีรุ่นหลังเรียนรู้ สืบสาน ต่อยอด พัฒนา

Cr:หนังสือหนทางความสำเร็จ/Nikkei Asian Review