ชาวซีพีร่วมบันทึกประวัติศาสตร์วันเปิดสะพานพระราม 9 พ.ศ.2530 ร่วมวิ่งมาราธอนลอยฟ้า

เมื่อ 34ปี ที่แล้วเชื่อว่าหลายคนคงได้เข้าร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมืองไทย กับการเฉลิมฉลองการเปิดสะพานพระราม 9 ในปี พ.ศ.2530 มีการจัดงานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติของประเทศไทย ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเข้าร่วมการแข่งขันแน่นขนัด

เหตุการณ์ครั้งนั้นมีชาวซีพีจำนวนไม่น้อยร่วมวิ่งในนามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยรวมตัวกันถ่ายภาพ ณ อาคารทวิช ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของเครือฯก่อนออกวิ่ง

ยังคงมีภาพมาให้ดูกันว่าห้วง100ปีซีพีชาวซีพีมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์สำคัญของชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเรา

ภาพ:สำนักโสตทัศน์/Pantip/Kaijeaw