ซี.พี.เวียดนามสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดแก่ 13 จังหวัดในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ไม่เพียงประเทศไทยที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ประเทศเวียดนามก็ประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19ที่มีความซับซ้อน กำลังอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุด ทุ่มสุดกำลังเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด COVID-19 โดยมีนครโฮจิมินห์เป็นจุดระบาดหนักที่สุด และจังหวัดต่างๆทางตะวันตกยังได้ตรวจพบกรณีติดเชื้อต่างๆ ในชุมชนด้วย

บริษัทซี.พี.เวียดนามโดยผู้บริหาร พนักงานร่วมแรง ร่วมใจกับประชาชนและประเทศเวียดนามในการต่อสู้กับโรคระบาด โดยได้ติดต่อและส่งมอบไข่ไก่สด ซีพี จำนวน 75,000 ฟอง ผ่านสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดแก่ 13 จังหวัดในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยหวังว่าจะเป็นอาหารที่เพิ่มโภชนาการ และกำลังใจ เพื่อให้จังหวัดต่างๆ สามารถต่อสู้กับโรคระบาดได้อย่างปลอดภัยและกลับสู่ชีวิตปกติในอนาคตอันใกล้

ที่มา:C.P.Vietnam Corporation