เมื่อครั้งประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะพระราชอาคันตุกะเยี่ยมชมกิจการเครือซีพี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2541 หรือ 23ปี ที่แล้ว ฯพณฯ ประธานธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เจิ่น ดึ๊ก เลือง เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเข้าเยี่ยมชมกิจการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ โรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดสระบุรี บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด(มหาชน) โดยมี ประธานธนินท์ เจียรวนนนท์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงคอยให้การต้อนรับ

ที่มา:วารสารบัวบาน ตุลาคม 2541