47 ปี ฟาร์มสีคิ้วกับบทบาทที่ยาวนาน

เป็นเรื่องชวนภาคภูมิใจที่เครือซีพีมีบทบาทสำคัญต่อการบุกเบิก พัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ฟาร์มสีคิ้วถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การบุกเบิก พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของซีพี ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2515 ยังคงมีภาพเก่าแก่ที่เหล่าผู้บริหาร พนักงานจัดงานวันเกิดฟาร์มมาให้ดูกัน

เปิดศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว ธุรกิจไก่-เป็ด
และเมื่อปี 2556 หรือ 8ปีที่แล้ว คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ สมัยที่ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว สายธุรกิจไก่-เป็ด ซีพีเอฟ ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร แก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนเกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์มกับซีพีเอฟ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การก้าวสู่ “ครัวของโลกอย่างยั่งยืน” ณศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากส่งพนักงานไปอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศมานาน ซีพีเอฟ ทุ่มงบประมาณ 29,559,260 บาท ตั้งศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว สายธุรกิจไก่-เป็ด ภายในเนื้อที่ 990 ไร่ ของฟาร์มสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัยแก่บุคลากรของบริษัท เกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์ม และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษามาฝึกเรียนรู้งาน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจบริษัทที่เข้าไปลงทุนในหลายประเทศและการเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีพนักงานของซีพีเอฟ 26 คน จาก13 ประเทศ ไทย, ตุรกี, อินเดีย, ปากีสถาน, บังกลาเทศ, พม่า, กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไต้หวันและจีน ได้ประเดิมเข้ารับการอบรมกับศูนย์ฯอย่างเป็นทางการเป็นกลุ่มแรก

การเปิดศูนย์เรียนรู้ เนื่องจากธุรกิจค้าเป็ด-ไก่ มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เร็วมาก
เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว กว่าจะได้ไก่มีน้ำหนัก 2 กก. ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 120 วัน จากนั้นการพัฒนาสายพันธุ์ อาหารเลี้ยงไก่และเทคโนโลยีต่างๆเริ่มเปลี่ยนไป ระยะเวลาการเลี้ยงได้ลดลงมาเรื่อย เหลือ 90-75-60-55-50-45 วัน ล่าสุดปัจจุบันใช้เวลาแค่ 38 วัน สามารถได้ไก่มีน้ำหนักสูงถึง 2.4 กก.

และในอนาคตอันใกล้ ระยะเวลาเลี้ยงจะเหลือแค่ 32 วันเท่านั้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่ตามมาเทคโนโลยีการบริหารจัดการเลี้ยง การให้อาหารวัคซีนก็จะเปลี่ยนตาม โดยเฉพาะเทคโนโลยีการควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนให้คงที่ตลอดเวลาเพื่อให้ไก่โตได้เร็วตามที่ต้องการเป็นเรื่องสำคัญมาก และการเลี้ยง

ในอนาคตจะมีระบบมีเครื่องจักรคอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมมากขึ้น ฉะนั้นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีตลอดเวลา เนื่องจากไก่เป็นสัตว์อาหารที่บริโภคได้กว้างขวางไปทุกประเทศ ทุกศาสนา แถมยังเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูง เร็วและมีราคาถูกกว่าโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่น ศูนย์การเรียนรู้จึงจำเป็นต้องมีเพื่อรองรับการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่ช้านี้

ฟาร์มสีคิ้วและศูนย์การเรียนรู้สีคิ้วจึงเป็นอีกหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนเครือซีพีไปข้างหน้า

Cr:ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว