คุณอัจฉรา อัศวบุญญาเลิศ เลขานุการอายุงานมากสุด 50ปีในซีพี

แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นเลขานุการคนแรกของซีพี แต่จากข้อมูลชมรมเลขานุการซีพีถือได้ว่า คุณอัจฉรา เลขาฯ คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต(ปัจจุบัน คุณพงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต) เป็นเลขาฯที่มีอายุงานมากสุด โดยคุณอัจฉราเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2514 หรือประมาณ 50ปีและก็เป็นเลขา คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต(ปัจจุบัน คุณพงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต) ท่านเดียวมาตลอด 50ปี ซึ่งคุณเทิดพันธ์ยังคงเป็นที่ปรึกษาซีพี โดยคุณอัจฉรายังทำหน้าที่เลขาฯให้อยู่

เรื่องราวของคุณอัจฉรากับ คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต(ปัจจุบัน คุณพงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต) เป็นตัวอย่างของการทำงานระหว่างผู้บริหารกับเลขานุการที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและขับเคลื่อนการทำงานของซีพีในยุคบุกเบิกเรื่องใหม่ๆของซีพี

ทั้งนี้คุณ คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต(ปัจจุบัน คุณพงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต) ถือเป็นผู้บริหารซีพีผู้บุกเบิกระบบการเลี้ยงไก่แบบevaporative cooling system ที่มีความทันสมัย ที่สามารถเลี้ยงไก่ได้ทีละจำนวนมากที่เป็นประโยชน์และเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย การทำงานเต็มไปด้วยความยาก ท้าทาย ซึ่งจะต้องมีการประชุม ประสานงาน การทำงานเกี่ยวข้องกับทีมงานภายในเครือฯและภายนอกรวมทั้งเกษตรกร มีปัญหาให้ต้องแก้ไขพัฒนาตลอดเวลา แต่คุณอัจฉราก็ทำหน้าที่เลขาฯเคียงบ่าเคียงไหล่คุณพงษ์พันธ์(เทิดพันธ์)มาอย่างยาวนาน ดังที่ คุณเทิดพันธ์ วัฒนลิขิต(ปัจจุบัน คุณพงษ์พันธุ์ วัฒนะลิขิต) และคุณอัจฉราให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารเทคโนโลยีเกษตรฉบับเดือนธค.2547และวารสารผู้หญิงworking ปี2536

และในปี2534 กลุ่มเลขานุการในเครือซีพีหรือชมรมเลขานุการซีพีในปัจจุบันได้จัดงานเลขาฯเป็นครั้งแรกและถือโอกาสทำพิธีมอบของที่ระลึกที่คุณอัจฉราทำหน้าที่เลขาฯครบ 20ปีเป็นคนแรก โดยกลุ่มเลขาฯได้มอบนาฬิกาไซโก้ ควอล์ทพร้อมช่อดอกไม้ส่วนคุณพงษ์พันธ์(เทิดพันธ์)ได้มอบเช็คเปล่าลงนามไว้โดยระบุว่าอยากให้ซื้อรถยนต์จนเป็นที่ฮือฮาและเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันของผู้บริหารและเลขานุการซีพีที่ร่วมกันผลักดัน สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร

ที่มา:ชมรมเลขาฯซีพี/วารสารผู้หญิงworking/นิตยสารเทคโนโลยีเกษตร