เกษตรกรคือคู่ชีวิต

ภาพเมื่อครั้งหลังจากซีพีทำพิธีมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้เกษตรกรของหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา 5 มกราคม2530 หรือ 34ปีที่แล้ว ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อม ท่านประเสริฐ พุ่งกุมาร ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ผู้บริหารแวะเวียนไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรพูดคุยสารทุกข์สุกดิบกับเกษตรกร ท่านประธานอาวุโสมีปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร จนเป็นที่มาของคำว่า “เกษตรกรคือคู่ชีวิต”

ท่านพยายามหาทางช่วยเกษตรกรไม่ใช่ด้วยการให้ปลาเกษตรกร ตรงข้ามท่านใช้วิธีการสอนการตกปลาด้วยแนวคิด วิธีการที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ศรีราชา โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม การทำเกษตรครบวงจรเพื่อลดขั้นตอนคนกลางที่มากเกินจนเกิดผลเสียต่อเกษตรกร ขณะเดียวกันท่านฯถือว่าเกษตรกรคือครูที่เราต้องเรียนรู้ เราต้องทำให้เกษตรกรที่เราไปส่งเสริมอยู่ได้ เราถึงจะอยู่ได้

ขอบคุณภาพจากสำนักโสตทัศน์