ซีพีจัดตั้ง บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศกัมพูชา

ช่วง 100ปีซีพี ภายหลังประสบความสำเร็จในการบุกเบิก พัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทยภายใต้แนวคิดธุรกิจครบวงจร เครือซีพีเห็นโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศที่กำลังพัฒนาประกอบกับรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาเชิญชวนเครือซีพีไปลงทุนเพื่อทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงอาหารประเภทโปรตีนในราคาถูก มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

เช่นดียวกับประเทศกัมพูชา เมื่อ25ปีก่อน ในวันที่ 24 เมษายน 2539 คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร พร้อมด้วยคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้เดินทางไปจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของเครือ แห่งแรกในประเทศกัมพูชาโดยได้รับเกียรติจาก สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 (ในขณะนั้น) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ต่อมา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541 คุณอดิเรก ศรีประทักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซี.พี.กัมพูชา ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 (ในขณะนั้น) พร้อมด้วยภริยา ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์พนมเปญ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของเครือแห่งแรกในประเทศกัมพูชาและฟาร์มส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในประเทศกัมพูชา

ถือเป็นความภูมิใจที่เครือซีพีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านให้มีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชา

เรื่องและภาพ:โดย ไกรวุฒิ มูลศาสตร์ HR ซี.พี.กัมพูชา