พิธีอัญเชิญครุฑขึ้นสู่อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ 22ปีที่แล้ว

ย้อนไปเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2542 กับภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ซีพี คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม เครือซีพีร่วมในพิธีอัญเชิญครุฑขึ้นสู่อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ โดย พณฯพล.อ.อ สิทธิ เศวตศิลา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดยประธานธนินท์ เจียรวนนท์ คณะผู้บริหารเทเลคอมเอเชีย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในเวลานั้นและคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี

ครุฑถือเป็น”ตราตั้งพระราชทาน”ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่บริษัท ห้างร้านต่างๆที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและได้สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

ถือเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวซีพีที่เป็นองค์กรสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนตามปรัชญา 3ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา:วารสารใยแก้วสัมพันธ์ มี.ค2542