ใยแก้วสัมพันธ์ฉบับ เทเลคอมเอเชียฉลอง 2.6 ล้านเลขหมาย

CP Story ชวนชาวซีพีย้อนเหตุการณ์เมื่อครั้งซีพี โดยบริษัทเทเลคอมเอเชียดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมาย ผ่านวารสาร “ใยแก้วสัมพันธ์” ฉบับ ฉลอง 2.6ล้านเลขหมาย ซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์

วารสาร “ใยแก้วสัมพันธ์” ฉบับ ฉลอง 2.6ล้านเลขหมายได้นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจอาทิ สารจาก ประธานธนินท์ เจียรวนนท์ สารจาก ดร.อาชว์ เตาลานนท์ บทวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จโครงการ ภาพประวัติศาสตร์โครงการ

สัมภาษณ์เจาะใจผู้บริหารที่มีบทบาทในโครงการฯประวัติศาสตร์ บทเรียนจากการทำโครงการฯ สัมภาษณ์ 5แม่ทัพใหญ่ในการสร้างปาฏิหาริย์ 2.6ล้านเลขหมาย รวมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจของคนที่ร่วมในโครงการฯ

(ดาวน์โหลดไฟล์วารสาร Click)