รูปปั้น ท่านเจี่ยเอ็กชอ ที่ซานโถว (ซัวเถา) บ้านเกิดประเทศจีน


CP Story พบภาพถ่ายนี้จากหนังสือของ CHIA TAI GROUP เป็นรูปปั้น ท่านเจี่ย เอ็กชอ ผู้ก่อตั้งเจียไต๋ที่ซานโถว (ซัวเถา) บ้านเกิดประเทศจีน

ที่เห็นระเบียงโค้งๆ (สีขาวๆ) ที่อยู่ด้านหลังเป็นเหมือนผลงาน/ความสามารถของท่าน ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆที่มีคุณูปการต่อชุมชนและสังคมจีนที่บันทึกไว้ในรูปแบบปูนปั้นบนผนังของระเบียง

จากคำบอกเล่าท่านประธานอาวุโส บ้านเกิดของคุณพ่อหรือท่านเจี่ยเอ็กชออยู่ที่หมู่บ้านโหว่เล้ง อำเภอเถ่งไฮ่ อยู่ในการปกครองของเมืองซัวเถา ซีวเถาเป็นเมืองท่าเรือการค้าอาคารบ้านเรือนเป็นตึกแถวที่ติดถนนมีระเบียงแบบ”อาเขต”ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

สมัยนั้นคุณพ่อมักจะไม่ค่อยพำนักอยู่บ้าน แต่จะไปอยู่ที่สวน หนังสือ “หนทางแห่งความสำเร็จ โดยทศ คณนาพร” ระบุว่า ท่านเจี่ย เอ็กชอ ท่านเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างมากในเรื่องการคิดค้น ปรับปรุงเพาะพันธุ์ทั้งพืช ผักผลไม้และสัตว์เลี้ยงที่หาใครเทียบยาก ท่านเป็นทั้ง ”นักวิจัย” และ “นวัตกร” ที่ทดลองเรียนรู้ตลอดเวลา

ท่านเจี่ย เอ็กชอได้คิดค้นข้าวเปลือกพันธุ์หนึ่งในเมืองจีนที่มีคุณภาพดี โตเร็ว และให้ผลผลิตสูงต่อไร่ พันธุ์หนึ่งที่ถูกตั้งชื่อว่า ข้าวพันธุ์เจี่ยเอ็กชอ

นอกจากความสามารถด้านพืชผักผลไม้แล้ว ท่านเจี่ย เอ็กชอยังมีความสามารถในการผสมพันธุ์สัตว์ปีก เช่นห่านพันธุ์ “หัวสิงโต” ที่โตเร็ว มีน้ำหนักมาก จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจีน

ซึ่งต่อมาภายหลัง ท่านเจี่ย เอ็กชอได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นผู้อำนวยการทางเทคนิคและการปรับปรุงกิจการเกษตรของรัฐบาล ในปีพ.ศ.2493 เพื่อตอบแทนในการคิดค้น พัฒนางานด้านเกษตรกรรมเพื่อประเทศจีนและถือเป็นเกียรติประวัติต่อตระกูลเจี่ยหรือเจียรวนนท์เป็นอย่างยิ่ง

เอกสารอ้างอิง:หนังสือCHIA TAI GROUP/NIKKEI Asian Review/หนทางแห่งความสำเร็จ โดยทศ คณนาพร