คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ จากหน่วยงานด้านความยั่งยืนภาครัฐ อีก1ซีพีจิตอาสาที่มาร่วมแจกจ่ายอาหาร

ในโครงการ”ครัวปันอิ่ม”โดยเครือซีพีและหน่วยงานเครือข่าย ณ โลตัส สาขารังสิต ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มของเครือข่าย รอยยิ้มของร้านค้า รอยยิ้มของเพื่อนพนักงานในเครือฯ