ซีพีร้อยเรียงความดี ปรับปรุงห้องประชุม พร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร 5G สนับสนุนภารกิจเจ้าคณะใหญ่หนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 27 พย.64 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้องประชุมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยมี คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ห้องประชุมเจ้าคณะใหญ่หนกลางดังกล่าว เป็นสถานที่ซึ่งใช้รองรับการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการรองเจ้าคณะภาค และติดตามผลงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด รวมถึงรองรับการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ การลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุมทางไกลร่วมกับสภาการศึกษามณฑลเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของศูนย์การศึกษาภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุมให้มีความสวยงามทันสมัย ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียง พร้อมวางระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ทรู 5G ที่มีความทันสมัยสำหรับการใช้งานในรูปแบบดิจิทัลเรียลไทม์ รองรับทั้งงานบริหารและการจัดการ เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจงานในความรับผิดชอบของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

#CPG
#ซีพีร้อยเรียงความดี
#CPร้อยเรียงความดี
#CPStory