มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมร้อยเรียงความดีมอบสิ่งของสนับสนุน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ มูลนิธิร่วมกตัญญู บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจาก โควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือ ซีพี ร่วมร้อยเรียงความดี สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 และถุงยังชีพให้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครกู้ภัย พร้อมส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังน่าเป็นห่วง เช้าวันนี้ (29 กค.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมบริษัทในเครือ ซีพี ผนึกกำลัง ร้อยเรียงความดี สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครกู้ภัย พร้อมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยโควิด โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหมายให้ คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในเครือซีพี อาทิ คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), คุณอารีย์ วงศ์รัศมี ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกบริหารลูกค้า Key Account บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), คุณโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ร่วมร้อยเรียงความดีตามปณิธาน ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 และถุงยังชีพ ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครกู้ภัย และส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

พร้อมกันนี้ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวขอบคุณเครือซีพี ซีพีออลล์ และแม็คโคร ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อน นำไปเป็นประโยชน์ในการยังชีพ ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะช่วยแจกจ่ายไปยังชุมชนต่อไป

และในวันเดียวกันนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในเครือซีพี ได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 และถุงยังชีพ ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัครกู้ภัย และส่งต่อไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ และ คุณฐิติกร เศวตนันทน์ รอง ผจก.มูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ

โดย คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญ กล่าวว่า สิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ ล้วนเป็นของจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ พร้อมขอบคุณเครือ ซีพี และบริษัทในเครือ ซึ่งทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจะนำไปมอบต่อให้กับประชาชน ผู้ป่วยตามบ้าน ต่อไป

ทั้งนี้ คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือ ซีพี พร้อมร่วมเคียงคนไทยต่อสู้โควิด-19 โดยส่งความช่วยเหลือผ่านทั้ง 2 มูลนิธิ ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน พร้อมให้กำลังใจทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้

สำหรับสิ่งของที่ เครือซีพี ซีพี ออลล์ และ แม็คโคร ร่วมกันจัดทำ และนำมาสนับสนุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ ชุด PPE จำนวนรวม 1,000 ชุด, ยาสามัญประจำบ้าน 400 ชุด, แอลกอฮอลล์ 400 แกลลอน และถุงยังชีพ 400 ถุง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร น้ำดื่มและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 2 มูลนิธิจะได้นำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

ขอขอบคุณ : สำนักประธานกรรมการ เครือฯ และ TNN