มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ส่งต่อความห่วงใยสู่ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (30 สค.64) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร้อยเรียงความดีสู่จังหวัดสมุทรสงคราม โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหมายให้ คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย คุณเมธี ธีรรัตนสถิต และคุณกมลชนก ภาสว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง ยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 30,000 ชิ้น และน้ำดื่ม 15,000 ขวด ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 , ศูนย์พักคอยชุมชน และผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่บ้าน ( Home isolation) ที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหน้ากากอนามัยซีพีและน้ำดื่มของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความห่วงใย ปลอดภัยโควิด-19

สิ่งของที่มอบ
•หน้ากากอนามัยซีพี 30,000 ชิ้น
•น้ำดื่ม 15,000 ขวด

ผู้รับมอบ
•คุณชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการ
•วันจันทร์ที่ 30 สค.64
•เวลา 14.00 น.

สถานที่
•ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย