ที่มาและความหมาย ”บัวบาน” ของเครือซีพี

คงมีหลายคนสงสัย อยากรู้ว่า ทำไมเครือซีพีจึงเลือกใช้ “บัวบาน” เป็นโลโก้ มีที่มาอย่างไร มีความหมายอย่างไร?

จากการสืบค้นของคณะทำงานด้าน Content 100ปีซีพี โดยสอบถามจากผู้รู้ เล่าว่าก่อนหน้านี้เครือฯยังไม่ได้ใช้เรียกชื่อ โดยใช้ชื่อเจริญโภคภัณฑ์เช่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ใช้ตราสิงโตเหยียบลูกโลก เมื่อกิจการเติบโตก้าวหน้าขยายการลงทุนในต่างประเทศมีประเด็นการใช้ชื่อประกอบกับมีกิจการมากมายหลายบริษัทต่างเป็นเอกเทศ ผู้บริหารมีแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารที่เป็นเอกภาพภายใต้เครือฯมีระบบต่างๆที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ

เมื่อมีการใช้คำว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นชื่อกลาง ผู้บริหารเห็นว่าควรจะมีตราสัญญลักษณ์ควบคู่กับชื่อ ราวปี 2519-2520 เครือฯ จึงจัดให้มีการประกวดตราสัญญลักษณ์โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปส่งเข้ามาประกวด จนได้ผู้ชนะและได้ตราสัญญลักษณ์อย่างที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นรูปบัวบานพร้อมคำว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

สำหรับความหมายของ
“ดอกบัว” คือ “สัญญลักษณ์แห่งการมีคุณธรรม”

ส่วน “บัวบาน” เปรียบดังผู้รู้แจ้งเห็นจริง ถ่องแท้ในตนเอง เหมือนธุรกิจเครือซีพีที่มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงสู่ความสำเร็จ

สำหรับชื่อเจริญโภคภัณฑ์(CHAROEN POKPHAND) หรือ “CP” ว่ากันว่ามาจากการตั้งชื่อของผู้ใหญ่ที่นับถือของท่านประธานจรัญ เจียรวนนท์ที่ชื่อ “พระยาทรงอักษร” อดีตหัวหน้ากอวบริษัทเกษตรกรรมทหารผ่านศึก จำกัดเป็นผู้ตั้งให้และมีชื่อในภาษาจีนว่า”ผกพังแชเทียกเอี้ยง เลี้ยงฮะกงซี “แปลว่า” เราเป็นประดุจผึ้งขยันและบินไกล สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นเสมือนผึ้งสร้างรัง” ซึ่งว่ากันว่าชื่อในภาษาจีนนี้ ท่านเจี่ย เอ๊กชอคุณพ่อท่านประธานจรัญเป็นผู้ตั้งให้ นับแต่นั้นมาจาก “ร้านเจริญโภคภัณฑ์” ก็เจริญ เติบโต ก้าวหน้า เป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้

ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวซีพีที่จะสืบทอด ส่งต่อความดี เรื่องดีๆ ที่คนรุ่นก่อนทำไว้