เจียไต๋เปิดนิทรรศการ Chia Tai Experience Hall 100ปี จากอดีต-ปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคตอันยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เจียไต๋ จำกัด ทำพิธีเปิดนิทรรศการ Chia Tai Experience Hall พื้นที่แสดงประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนค่านิยมต่างๆ ของเจียไต๋ อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวเจียไต๋โดยภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเจียไต๋เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานใหญ่เจียไต๋ สุขุมวิท

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเจียไต๋ที่มาร่วมงานพิธีการเปิด Chia Tai Experience Hall ในครั้งนี้ อาทิ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ , คุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร , คุณเชิดชัย เจียรวนนท์,คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร , ดร.ประทีป เจียรวนนท์ และคุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ตลอดจนสมาชิกครอบครัวเจียรวนนท์ท่านอื่นๆ โดยมีคุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และ คณะผู้บริหาร Leadership Team ของเจียไต๋ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อร่วมพิธีเปิด Chia Tai Experience Hall อย่างเป็นทางการ และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ใน Chia Tai Experience Hall ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด One Chia Tai ซึ่งประกอบด้วย 3 โซนสำคัญ

ได้แก่ โซนอนันต์ , โซนอุดม และโซนเอกภาพ ซึ่งพื้นที่ทั้ง 3 โซนรังสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงเส้นทางและเรื่องราวการดำเนินธุรกิจของเจียไต๋ตั้งแต่แรกเริ่มจนก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรในปัจจุบัน พร้อมแสดงศักยภาพในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาถึงประวัติความเป็นมาจากจุดกำเนิดเล็กๆ ของร้าน “เจียไต้จึง” บนถนนทรงสวัสดิ์ ตั้งแต่ปี 2464 รวมถึงบรรยากาศและความท้าทายของการทำงานในอดีตตลอดจนการสร้างนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยการมอบรางวัล Chia Tai DNA Awards ให้กับพนักงานเจียไต๋ที่เป็นบุคคลต้นแบบของค่านิยมขององค์กร

เพื่อนๆชาวซีพีสามารถมาเยี่ยมชม และสัมผัสเรื่องราวของชาวเจียไต๋ ได้ที่ Chai Tai Experience Hall ที่บริเวณชั้น 1 สำนักงานใหญ่เจียไต๋ บนถนนสุขุมวิท 60 ได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.


คุณวัลลภ เจียรวนนท์

 


คุณเชิดชัย เจียรวนนท์


คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร


ดร.ประทีป เจียรวนนท์

ที่มา:wearecp.com