อีกเรื่องราวความดี คุณอดิษร ฝาจังหรีด พนักงานโรงฟักโชคชัย ซีพีเอฟ

น่ายินดีในช่วงซีพีมีโครงการซีพี ร้องเรียงความดีเพื่อร่วมในโอกาสที่เครือซีพีมีอายุ 100ปี Proud CP ขอบันทึกเรื่องราวความดีของ คุณอดิษร ฝาจังหรีด พนักงานโรงฟักโชคชัย ซีพีเอฟ เก็บเงินคืนเจ้าของ

โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คุณอดิษร ฝาจังหรีดเพื่อนพนักงานประจำโรงฟักโชคชัยได้เก็บเงินจำนวน 1,000บาทได้ ที่หน้าป้อมรักษาความปลอดภัย จึงรีบโทรศัพท์กลับไปยังผู้ที่ทำตกไว้ ซึ่งเป็นผู้มาสมัครงาน
คุณอดิษรบอกว่าผมมีเงินเดือนแล้ว แต่เขายังไม่มีงานทำ มาสมัครหางานเพื่อหาเลี้ยงลูก และถึงแม้ว่าเขาจะมีงานทำ อย่างไรผมก็ต้องคืนอยู่ดี

ขอเป็นกำลังใจให้คุณอดิษรรักษาความดีกันต่อไป

Cr:ศูนย์เรียนรู้สีคิ้ว ซีพีเอฟ