เครือซีพีเดินหน้าตามนโยบาย ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร” ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 150,000 แคปซูลให้จังหวัดเชียงราย ส่งต่อประชาชน ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดฯ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันต้านโอมิครอน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เดินหน้า “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” สนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมย์ของคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ร่วมสนับสนุนทุกภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ หรือ “โอมิครอน” ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เร่งมอบยาฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแก่คนไทย ล่าสุด คุณภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คุณกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 150,000 แคปซูล หรือ 2,000 กระปุก จากเครือซีพี เพื่อส่งมอบให้ ผู้เกี่ยวข้องจัดสรรส่งต่อแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ ณ ศาลากลางจังหวัด

คุณภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ จ.เชียงราย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โคโรนาไวรัสอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดในครั้งนี้ อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาหรือยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้

“ในนามตัวแทนชาวเชียงราย รู้สึกขอบคุณเครือซีพี ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะช่วงวิกฤติที่ผ่านมาฟ้าทะลายโจรหายาก และขาดตลาดเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงฟ้าทะลายโจรได้อย่างเต็มที่ ครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยิ่งที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากยาสมุนไพรไทย” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

ทางด้าน คุณจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่าโครงการนี้ เป็นนโยบายของท่านประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย พร้อมใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นที่มีอาการเล็กน้อย ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยครั้งนี้ ซีพี เดินหน้าผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ , บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) CP All พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแทนความห่วงใย ส่งมอบแก่พี่น้องชาวเชียงราย

ทั้งนี้ เครือซีพีดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่ใน จ.สระบุรี และเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาผลิตยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีแก่ประชาชน เพราะฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ.ร.บ.ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด