ซีพีจิตอาสาสำนักโสตทัศน์เครือฯ เปิดห้องเรียนออนไลน์ “แนะนำถ่ายภาพด้วยมือถือ” แก่น้องๆ นักเรียนทุนฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

เมื่อเร็วๆนี้ พี่ๆซีพีจิตอาสา จากด้านประสานกิจการสัมพันธ์ สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี นำโดยคุณอนุวัฒน์ งามขุนทด, คุณปวร ประเสิรฐทิพย์ชัย และคุณอนิรุทธิ์ วงษ์ต่าย เปิดห้องเรียนออนไลน์ “แนะนำถ่ายภาพด้วยมือถือ” แก่เยาวชนนักเรียนทุนฯ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ 2 รุ่น รวม 30 คน ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและเยาวชน ห้วยทราย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งโลกยุคใหม่ ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเนื้อหา และภาพถ่ายที่ต้องการการสื่อสารอะไรบางอย่างกับผู้พบเห็น สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไม่น้อย และการที่จะทำให้ผู้คนสนใจเข้าไปดู อ่านเนื้อหา หรือรูปแบบเทคนิคต่างๆ ทั้งเนื้อหา รูปแบบ อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกคือ “ภาพถ่าย” ด้วยเหตุนี้ พี่ๆ จิตอาสาจึงได้รวมกลุ่ม เพื่อนำประสบการณ์ของพี่ๆ ทีมงานด้านการถ่ายภาพ ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ การถ่ายภาพด้วย Smart Phone ให้เกิดความน่าสนใจและสื่อความหมายของภาพให้สอดคล้องกับยุคสมัย

การแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ น้อง ๆ ให้ความสนใจ และแบ่งรุ่นการเรียนรู้ออกเป็น 2 รุ่นย่อยในรูปแบบ Workshop น้อง ๆ มีส่วนร่วมการตอบคำถามกับพี่ ๆ และการฝึกปฏิบัติ ได้เห็นความพยายามและความสนใจในการถ่ายภาพทำใกล้เคียงกับหัวข้อที่กำหนด นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่ ตั้งใจถ่ายทอด แนะนำน้องเรียนรู้คู่กัน ไม่เพียงเทคนิคการถ่ายภาพ ยังจะพัฒนาต่อทั้งในรูปแบบการแต่งภาพผ่านโปรแกรมต่างๆ จนถึงการนำเสนอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและเยาวชนห้วยทราย มูลนิธิฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

#ซีพีร้อยเรียงความดี
#ซีพีจิตอาสา
#เครือเจริญโภคภัณฑ์
#CPStory
#ภาพถ่าย
#ถ่ายรูปด้วยมือถือ