คุณพัชรี คงตระกูลเทียน กับเส้นทางสู่ผู้บริหารหญิงเครือซีพี

คุณพัชรี คงตระกูลเทียน เล่าไว้ใน “วารสารบัวบาน” เมื่อ25ปีที่แล้วว่าเป็นคนที่รักการเรียนภาษาเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะภาษาจีน รองลงมาคือภาษาอังกฤษและยังชอบร้องเพลงและเล่นดนตรี

สำหรับเส้นทางการทำงานในซีพีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.2519 หลังจบอัสสัมชัญพาณิชย์เข้ามาเป็นสต๊าฟคุณเอี่ยม งามดำรงค์ ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศสมัยนั้น ที่สนง.ตรอกจันทน์ ทำหน้าที่ประสานงานรวมถึงประสานงานเรื่องข้อมูลนำเข้าส่งออกตอบโต้จดหมาย แปลเอกสารที่ต้องใช้ภาษาในการติดต่อ3ภาษา ไทย จีน อังกฤษประมาณ2ปีได้เป็นผู้จัดการแผนก ทำได้ 3ปีพอดีคุณเอี่ยมต้องไปต่างประเทศเลยได้รับมอบหมายดูงานประกันภัย พอคุณเอี่ยมกลับมาก็ให้ดูแลงานด้านประกันภัยตั้งแต่นั้นมาซึ่งถือว่าท้าทายสำหรับผู้หญิงที่มารับผิดชอบงานด้านประกันภัยของเครือที่มีบริษัทลูกมากมายต้องดูแล

คุณพัชรีเล่าว่าสมัยก่อนผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องประกันภัยซีพีคือคุณเชิดชัย เจียรวนนท์ คุณเอี่ยม งามดำรงค์ คุณมิน เธียรวรที่ดูแลให้ความสำคัญมากในเรื่องการค้า ส่งออก นำเข้าที่ต้องมีประกันภัยรวมทั้งประกันภัยในโรงงาน

ในยุคแรกการประกันภัยของซีพีกระจัดกระจาย ต่างคนต่างทำเป็นงานพ่วง ส่วนใหญ่จะเป็นสายบัญชี การเงินหรือบุคคลธุรการ ประกอบกับสมัยนั้นมีการสต็อกสินค้าที่นำเข้ามา มีการกู้เงินซึ่งธนาคารบังคับให้เอาประกันและเครือฯขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศมาก ซีพีเริ่มเห็นความจำเป็นที่จะมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง มาช่วยจัดการประกันภัยโดยเริ่มในประเทศก่อนเกิดเป็นสำนักประกันภัยตามมา

นอกจากนั้นคุณพัชรียังมีบทบาทดูแล 2บริษัทในสังกัดกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม คือบริษัทเดอะกรีน ปอนด์โกลด์โพรดักชั่น (GG) ที่ทำธุรกิจหลักด้านงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้บริษัทต่างๆทั้งในและนอกเครือและบริษัทซี.ซี.วิชั่น(CC)บริษัทร่วมทุนระหว่างเครือฯกับ China TV Program Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานีโทรทัศน์กลางของจีน คัดเลือกรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจากจีนมาจำหน่ายในไทย รวมทั้งคัดสรรรายการมาผลิตและเผยแพร่ทางช่อง5ของไทยชื่อรายการ”เปิดโลกมังกร” ที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน

จากเส้นทางการงานที่ยาวนานกับงานด้านธุรกิจ คุณพัชรีได้สั่งสมประสบการณ์และบุกเบิกงานใหม่ๆมามากมายและก้าวสู่เส้นทางการทำงานด้านการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเครือฯขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ด้านการประหยัดพลังงาน ที่มีความสำคัญเพื่อสนับสนุนกิจการในเครือฯ รวมมาถึงงานส่งเสริมนวัตกรรมของเครือฯที่คุณพัชรีมีบทบาทสำคัญในการผลักดันชาวซีพีสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างนวัตกรรวมทั้งการมีบทบาทสำคัญในการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานซีพี

ปัจจุบันคุณพัชรียังเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร สำนักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือฯเพื่อสนับสนุนBUต่างๆในการดำเนินงานของระบบการบริหารจัดการ GRC (Governance Risk and Compliance) ในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม หรือกฏหมายระหว่างประเทศหรือในประเทศ รวมทั้งยังเป็นประธานคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น เครือซีพี

บนเส้นทางชีวิตการงานคุณพัชรีเต็มไปด้วยไฟของการทำงานที่พร้อมเรียนรู้ พัฒนา สร้างสรรค์ด้วยความสดชื่น ผ่องใสจากจิตใจที่แน่วแน่ว่าจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นด้วยการกินเจและความมุมานะ พยายาม ใส่ใจในรายละเอียด ยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อนร่วมงานซีพีและพิสูจน์ถึงการเปิดโอกาสและการยอมรับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนซีพี

Cr:วารสารบัวบาน ก.ค.2539