เตรียมพบกิจกรรม CP CSR Talk ครั้งที่7 “ส่องทิศทางงาน CSR โลกและไทย และงาน CSR คนซีพีผ่านมุมมอง 2 กูรู ยูนุสไทยแลนด์และสถาบันไทยพัฒน์”

สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาวซีพีที่สนใจงานด้านความรับผิดชอบสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพบกับกิจกรรมCP CSR Talk ครั้งที่ 7 ส่งท้ายปี2564 วันพุธที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา16.00-17.30 น.ผ่านออนไลน์ในระบบzoom

พบกับ 2กูรู วงการ CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดร.สุนทร คุณชัยมัง จากยูนุสประเทศไทย และคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ร่วมเสวนาหัวข้อเสวนา “ส่องทิศทางงานCSR โลกและไทย และงานCSRคนซีพีผ่านมุมมอง2กูรู ยูนุสไทยแลนด์ และสถาบันไทยพัฒน์”
-พัฒนาการและทิศทางการทำงานด้านCSRของสังคมโลก-สังคมไทย
-มองการทำงานCSRของคนซีพี(จิตอาสา หน่วยงานCSR ชมรมพนักงาน)ในมุมมองยูนูส ไทยแลนด์
-มองการทำงานCSR ของคนซีพี(จิตอาสา หน่วยงานCSR ชมรมพนักงาน)ในมุมมองสถาบันไทยพัฒน์
-ข้อเสนอแนะ
-ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งลงทะเบียนผ่านinbox เพจCP STORYหรือสแกนQR Code