เครือซีพีส่งมอบความห่วงใย มอบ “ฟ้าทะลายโจร” และ “หน้ากากอนามัย” ให้กลุ่มเปราะบางเสริมเกราะภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี

จากแนวคิดของประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มุ่งนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจมาช่วยประเทศ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร และผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจร่วมร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี โดยมีการจัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ที่ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทย

โดยคุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนท่านประธานสุภกิต เจียรวนนท์ ร่วมร้อยเรียงความดี เดินหน้าโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 2,000 กระปุก และหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 1,000 ชิ้น ใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ในการรับมือกับโอไมครอนที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด ให้ชาวชุมชนบ้านครัว ณ สุเหร่าชุมชนบ้านครัว ถนนเพชรบุรี

คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักดีถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มามอบให้กับชุมชนมุสลิมบ้านครัว ใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 ในการรับมือกับโอไมครอนที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด โดยที่ผ่านมาทางเครือซีพีได้เร่งแจกจ่ายไปยังกลุ่มองค์กรพันธมิตร ภาครัฐ และมูลนิธิต่าง ๆ แล้วไปทั่วประเทศ และในครั้งนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชุมชนแห่งนี้

คุณนิพนธ์ มนูทัศน์ กรรมการชุมชนบ้านครัว กล่าวว่า ชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นชุมชนมุสลิมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีประชากรราว 4,000 คน กว่า 1,000 หลังคาเรือน แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้นบางแล้ว ชุมชนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่ ขอขอบคุณเครือซีพีเป็นอย่างมาก ได้นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มามอบให้ชุมชนก็ทำให้เบาใจขึ้น โดยวางแผนเอาไว้ว่าหากส่งมอบให้กับพี่น้องในชุมชนครบแล้ว และยังมีเหลือเราก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมใกล้เคียง ทั้งมีนบุรี หนองจอก ต่อไป

ทางด้านคุณมีนา มุหมัดอารี เลขานุการชุมชน กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางชุมชนก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควร มีคนติดจำนวนมาก คิดว่ายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูกฟ้าทะลายโจร” จะช่วยให้พี่น้องในชุมชนบ้านครัว ทุกครัวเรือนใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านเสริมภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณเครือซีพีที่ช่วยให้พี่น้องในชุมชนเราเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และรู้สึกดีใจแทนคนในชุมชน ที่ซีพีห่วงใยคนในชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนำอาหารแช่แข็งมามอบให้กับชุมชนด้วยเช่นกัน