คณะทำงานcontent 100ปี ซีพีสัมภาษณ์ คุณสถิต สังขนฤบดี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะทำงาน content 100ปีซีพี สัมภาษณ์ คุณสถิต สังขนฤบดี ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจห้า ดาวและร้านอาหาร ซีพีเอฟ ถึงประสบการณ์การทำงานในเครือซีพีพร้อมให้ข้อคิดว่าวิกฤตแก้ด้วยบริหารจัดการที่ดี มีโอกาสลองถูกผิด ส่งต่อค่านิยมและวัฒนธรรม

40 ปีในการทำงาน ไม่คิดเอาเปรียบบริษัท ที่มีวันนี้เพราะเครือฯ

เมื่อได้รับงานท้าทาย ให้คิดบวก ได้โอกาสลองผิดถูก ผิดแล้วจดจำ ทำถูกให้ขยายผลและถ่ายทอดต่อจะไม่ผิดซ้ำสอง

วิกฤตที่สุดคือช่วงไข้หวัดนก หากไม่เดินต่อก็ลำบาก แก้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน ทุ่มเท และด้วยวัฒนธรรม มีเจ้านายต้นแบบที่ดี ท่านประธานประเสริฐ พุ่งกุมาร ท่านประธานอดิเรก ศรีประทักษ์ และรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างต่อกันมา จนกลายเป็นจุดแข็งของซีพี

ติดตามเคล็ดลับการทำงานตลอด 40 ปี ของคุณสถิต สังขนฤบดีเร็วๆนี้