คณะทำงาน content 100ปีซีพี สัมภาษณ์ คุณธนากร เสรีบุรี ประสบการณ์ 53 ปีในซีพี

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 คณะทำงาน content 100ปีซีพี เข้าสัมภาษณ์ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน) ถึงประสบการณ์การทำงานในเครือซีพีกว่า 50ปี พร้อมทั้งให้ข้อคิดการทำงานว่าหากมีไอเดียความคิด ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ เมื่อผิดพลาดคือการเรียนรู้ อย่าทำเพื่อตัวเองสำหรับคนรุ่นใหม่ จะทำแบบคนรุ่นเก่าไม่ได้ เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ ทำธุรกิจให้เปลี่ยนช่องทางเพื่อแซง คิดใหม่ ทำใหม่ หาช่องทางใหม่ Team work เป็นเรื่องใหญ่

คนรุ่นใหม่ต้องซื่อสัตย์ ขยัน ใจกล้า เป็นผู้นำ ดูแลรุ่นน้อง ให้คำแนะนำ ให้โอกาส อย่าผิดพลาดเพราะผลประโยชน์ตัวเอง