CP เวียดนาม เปิดคอมเพล็กซ์ผลิตไก่ครบวงจร ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CP เวียดนาม เปิดโครงการคอมเพล็กซ์ โรงงาน CPV Food Binh Phuoc ผลิตไก่ครบวงจร ทั้งอาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหารแปรรูปอย่างเป็นทางการ ที่ จ.บิ่นห์เฟื้อก ทางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก แห่งแรกของเวียดนาม และมีขนาดใหญ่ ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในเฟสแรก (ปี 2019-2023) มีเป้าหมายการผลิตไก่เนื้อ 50 ล้านตัว/ ปี ส่วนเฟสที่ 2 (ปี 2023 เป็นต้นไป) จะเพิ่มกำลังการผลิตขื้นเป็น 100 ล้านตัว/ปี

พิธีเปิดโครงการคอมเพล็กซ์โรงงาน CPV Food ได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ (Truong Hoa Binh) พร้อมด้วยผู้นำกระทรวงต่างๆ ผู้นำของ จ.บิ่นห์เฟื้อก พนักงาน CP เวียดนาม รวมถึงคู่ค้า และลูกค้า เข้าร่วมพิธี

โครงการเลี้ยงไก่แปรรูปครบวงจรเพื่อการส่งออก CPV FOOD Binh Phuoc ใช้งบประมาณลงทุน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำลังการผลิตไก่ได้สูงสุด (ภายในปี 2023) ถึง 100 ล้านตัว/ปี ซึ่งจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในเวียดนาม สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออก ไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ คาดว่าโครงการนี้จะนำเงินเข้าสู่เวียดนามประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี ในเฟสที่ 1 และ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี ในเฟสที่ 2

Cr.CPF