เครือซีพีกับทุนการศึกษาที่ปิดทองหลังพระมายาวนาน

100ปีซีพี ล้วนมีเรื่องราว ไม่เพียงเรื่องธุรกิจ แต่รวมถึงเรื่องสังคม 1ในนั้นคือเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างคน โดยเฉพาะกับคนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา โดยผู้บริหารต่างให้ความสำคัญมอบทุนการศึกษาด้วยตัวเอง

ซีพีเริ่มทำโครงการให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2522หรือ40กว่าปีมายาวนานจนถึงปัจจุบันโครงการทุนซีพีเกิดจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของประธานจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับองค์กร

ทุนซีพีถือเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย เสมือนการปิดทองหลังพระ รวมทั้งการทำโครงการฝึกงานให้นศ.ทุนโครงการทุนการศึกษาเสริมสมองนร.ป.6ที่ยากจนแต่เรียนดีไปจนถึงสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ตามมาด้วยโครงการทุนบุตรพนักงานชั้นผู้น้อยรวมทั้งสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

ซีพีตั้งงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ จากตัวเลขในช่วงระหว่างปี2558-2560 ซีพีให้ทุนการศึกษาไป 2,000 ล้านบาท

ภายหลังการเกิดกลุ่มธุรกิจต่างๆทั้งเครือซีพีและBUต่างๆก็ยังทำงานสร้างคนผ่านการให้ทุนการศึกษา มีวิวัฒนาการอย่างซีพีออลล์ไปสร้างโรงเรียน สร้างมหาวิทยาลัยทั้งโรงเรียนสาธิต PIM วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีการมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทกลุ่มทรูสร้างทรูปลูกปัญญาและเป็นแกนนำสร้างโครงการConnext Ed ที่ยกระดับเป็นมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ซีพีได้สร้างคนผ่านกระบวนการศึกษาต่อเนื่องยาวนาน