ภาพประวัติศาสตร์ ท่านประธานอาวุโสพบท่านเติ้งเสี่ยวผิง

ย้อนไปเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2533 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของซีพีอีกเหตุการณ์และเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ท่านประธานอาวุโสพบท่านเติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำสูงสุดของจีน

ประธานอาวุโสเล่าว่าวันนั้นท่านเติ้งฯจับมือพลางและพูดถึงชื่อภาษาจีนของพี่น้องทั้งสี่ของท่านที่คุณพ่อตั้งได้แก่ เจิ้งหมิน ต้าหมิน จงหมินและกั๋วหมิน ซึ่งเมื่อนำคำหน้ามารวมกันจะได้คำว่า”เจิ้งต้าจงกั๋ว” ที่แปลว่า “ยุติธรรม”และ”ประเทศจีน” ที่มีความหมายโดยรวมว่า”เพื่อให้ประเทศจีนเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องและพัฒนาให้ยิ่งใหญ่ เข้มแข็ง”

ท่านประธานอาวุโสเล่าว่าวันนั้นท่านเติ้งเสี่ยวผิงต้อนรับอย่างอบอุ่น การพบกันครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้น ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะรักษาการลงทุนจากต่างประเทศไว้ในสถานการณ์ที่เปราะบางระหว่างจีนกับโลกภายนอก

ซีพีเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ท่านเต้ิงเสี่ยวผิงตั้งขึ้น

ราวเดือนม.ค.2535 ท่านเติ้งเสี่ยวผิงแม้อายุมากยังเดินทางไปที่เซินเจิ้นและประกาศให้จีนเร่งการปฏิรูปและเปิดประเทศให้มากทำให้บรรยากาศการลงทุนภายในและภาพนอกประเทศจีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ถือได้ว่าซีพีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนทำให้ซีพีเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลและประชาชนจีนมาจนถึงวันนี้และในอนาคต

 

ที่มา:หนังสือ วิวัฒนาการของซีพี Special Edition MY PERSONAL HISTORY:ธนินท์ เจียรวนนท์