ย้อนวันวาน หนังโฆษณาไก่สดซีพีในสมัยก่อน

ย้อนไปในอดีต เครือซีพีมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่มาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการบุกเบิกการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริโภคเนื้อไก่ โดยพัฒนาปรับปรุงตั้งแต่สายพันธุ์ไก่ การเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย ไปจนถึงการชำแหละ แปรรูปเนื้อไก่ให้มีราคาถูก สด สะอาด มีคุณภาพ ให้คนไทยเข้าถึงโปรตีนที่มีคุณค่าต่อร่างกาย

เครือซีพียังได้ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้ามาด้วยการทำหนังโฆษณาไก่สดซีพี โดยมีคุณยุวดี เรืองฉาย หรือ ปู เป็นที่รู้จักจากฉายา ปู โลกเบี้ยว นักแสดง พิธีกร ตลก และหมอดูชื่อดังแสดงเป็นผู้บริโภคที่ตื่นมาจะทำอาหารแต่ต้องเจอกับความวุ่นวายในการหาไก่มาปรุงเป็นอาหารพร้อมกับเสนอว่าเรื่องเลี้ยงไก่ยกให้ซีพีที่มีระบบเลี้ยงไก่ที่ได้มาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย

ชมหนังโฆษณา