เชิญชวนพนักงานซีพีอาสาเข้าร่วม โครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ

ด้วยความตั้งใจในการร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงจัดตั้งโครงการ “ครัวปันอิ่ม” แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยแบ่งออกเป็นการซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 1 ล้านกล่อง นำมาแจกจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย และอาหารของเครือซีพีสมทบอีก 1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่อง

โครงการครัวปันอิ่มนี้เปิดกว้างสำหรับเพื่อนๆ พนักงานผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบ ผนึกกำลังกับมูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาสังคม เพื่อระดมกำลังด้านการแจกจ่ายอาหารให้ถึงชุมชนที่มีความเดือดร้อน

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันที่ 5 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/rqJUgTqsCevsdMHXA

ระยะเวลาทำอาสา : เริ่มวันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64

สถานที่ทำอาสา : เริ่มต้น 13 จุด เเละจะทยอยเปิดเพิ่มให้ครบ 40 จุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รายละเอียดใน google form

หน้าที่ซีพีอาสา :
1.จดบันทึกการรับอาหารจากร้านค้าย่อย,อาหารของเครือซีพี
2.จดบันทึกการส่งมอบต่อให้มูลนิธิกลุ่มจิตอาสาที่มารับเพื่อนำไปแจกจ่ายชุมชน
3.ส่งรายงานให้กับ Station Manager

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกกลุ่มธุรกิจที่ยินดีเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน ในโครงการครัวปันอิ่ม โดยการทำกิจกรรมอาสาดังกล่าวทางเครือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานเป็นหลัก โดยขอให้เพื่อนพนักงานเลือกสถานที่ทำกิจกรรมใกล้กับตัวท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดโอกาสการแพร่เชื้อ

+++++++++++++++++++++++