เรื่องราวความดีชาวซีพีเวียดนามกับโปรแกรม “ฝูงไก่ผ้าพันคอแดง” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นที่ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นที่ด้อยโอกาสสนับสนุนครอบครัว รู้จักและ ชื่นชมคุณค่าของแรงงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงรายได้และทางโภชนาการในมื้ออาหาร ให้กับเด็กๆและครอบครัว ช่วยให้มีโอกาสทำการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โปรแกรม “ฝูงไก่ผ้าพันคอแดง” เป็นโครงการแนะนำอาชีพให้กับผู้เลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทซีพีเวียดนามที่ทำเรื่องเล็กแต่มีคุณค่าและความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนะนำอาชีพให้กับผู้เลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทซีพีเวียดนามร่วมมือกับสหภาพยุวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทกับหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่างๆ โรงเรียนและคู่ค้าของบริษัทเพื่อเป้าหมายเลือกตำบลและบุคคที่เหมาะสมตามเป้าหมายสนับสนุนให้เกษตกรยากจน ชีวิตการเป็นอยู่ยากลำบากในในจังหวัดต่าง ๆ ทางเขตภูเขาทางภาคเหนือเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อและเลี้ยงสุกรเพื่อหาอาชีพการงาน เพิ่มรายได้ให้ชุมชนและช่วยให้เขาพัฒนาตนเอง เพิ่มความสามารถของเขา

โครงการแนะนำอาชีพให้กับผู้เลี้ยงไก่เนื้อได้จัดขึ้นในจังหวัด Hai Phong ปี 2019โดยซีพีเวียดนามได้ดำเนินโครงการมอบไก่พันธุ์และอาหาร CP ครั้งแรกให้กับ 450 ครัวเรือนใน 9 ตำบล 5 จังหวัดที่ภาคเหนือพร้อมกับจัดทำโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ให้กับเกษตรกรด้วยจำนวนห้องเรียน 9 ห้อง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คนและ มอบเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ให้กับมากกว่า 500 ครัวเรือน

ในช่วงเวลาดำเนินโครงการฯ เห็นว่าในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนักเรียนในพื้นที่เหล่านี้ขาดพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย ต้องทำงานหนักในครอบครัวและเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันตราย จึงเปิดตัวโปรแกรม “ฝูงไก่ผ้าพันคอแดง” อย่างรวดเร็วให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นที่ด้อยโอกาสเพื่อช่วยพวกเขาสนับสนุนครอบครัว รู้จักและชื่นชมคุณค่าของแรงงาน โดยเฉพาะปรับปรุงรายได้และทางโภชนาการในมื้ออาหารให้กับเด็กๆและครอบครัว ช่วยให้เขามีโอกาศทำการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ความสุขของแม่ลูกที่ได้เข้าร่วม

โปรแกรม “ฝูงไก่ผ้าพันคอแดง” ของซีพีเวียดนามมีความหมายมากมาย ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะและนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เด็กๆนอกจากเรียนดี เรียนเก่งยังมีส่วนร่วมในการทำงาน ทำแผนการเล็กๆของตนเองดังคำว่า “อายุเล็กทำเรื่องน้อย ตามความสามารถของตนเอง”