เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี สนับสนุนโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

วันนี้ (2 สค.64) คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณนวรัตน์ ทรัพย์เมือง Senior Acquisition Manager, Property Acquistion New Business, Lotus’s เป็นผู้แทน คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำดื่ม และวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร สนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) เป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รองรับประชาขนเข้ามาตรวจคัดกรองได้วันละ 1,500 – 2,000 คน ผู้ป่วยพักคอย 400 เตียง มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 352 คน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมร้อยเรียงความดี โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน สัปดาห์ละ 400 กล่อง น้ำดื่มวันละ 2,000 ขวด วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ 30,000 ฟอง เนื้อหมู 2,000 กิโลกรัม เนื้อไก่ 2,000 กิโลกรัม พร้อมทั้งจัดเตรียมตู้แช่แข็ง 2 ตู้ และไมโครเวฟ 4 เครื่อง ให้ทางโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) เพื่อดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยพักคอย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ขอขอบคุณ : สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์