เมื่อเทเลคอมเอเชียเปิดบริการ PCT ปรากฎการณ์การตลาดวงการโทรคมนาคม

ย้อนกลับไปเมื่อราวปี2540 หรือ 24ปีที่แล้ว ภายหลังเครือซีพี โดยเทเลคอมเอเชียได้ติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์จำนวน 2.6ล้านเลขหมายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทำให้คนกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลมีโอกาสเข้าถึงการมีโทรศัพท์ใช้

ซีพีสร้างปรากฏการณ์กับวงการโทรคมนาคมที่ทำให้โทรศัพท์มีค่าบริการที่ถูกลง ขอโทรศัพท์ได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานานต่อไป ทำให้คนไทยมีโอกาสด้านการสื่อสารมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซีพีเปิดช่องทางการขอเลขหมายแบบเข้าถึงผู้ใช้บริการ ได้สะดวก ผ่าน outletตามห้างสรรพสินค้า มีหน่วยโมบายล์บริการถึงบ้าน

นอกจากนี้ซีพีโดยเทเลคอมเอเชียยังเปิดให้บริการรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์พื้นฐานแบบพกพาหรือ ”PCT”ที่ใช้คู่กับเบอร์บ้านและสามารถใช้พร้อมกันหลายเครื่อง สร้างความสะดวกให้กับการสื่อสารของคนในครอบครัวและธุรกิจ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การตลาดทั้งการติดต่อขอใช้บริการตามOutletและการรับเครื่องPCTในเวลานั้น

แม้ว่าปัจจุบันการให้บริการด้านโทรศัพท์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทำให้โทรศัพท์มือถือเข้ามาแทนโทรศัพท์บ้าน แต่ซีพียังคงขับเคลื่อนธุรกิจโทรคมนาคมให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าการพูดคุยแต่สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบกลายเป็นอาหารสมองให้เกิดปัญญาความรู้ ความคิด ความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งสาระ บังเทิงจนมาเป็นทรูทุกวันนี้

100ปีซีพีกับการก้าวสู่ธุรกิจโทรคมนาคมถือเป็น1ในความภูมิใจของซีพีที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้า ทันสมัย ให้คนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว

ที่มา:วารสารใยแก้วสัมพันธ์ ก.ค2540