เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร้อยเรียงความดี ร่วมกับ ททบ.๕ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อลมหายใจในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ด้วยความห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหมายให้คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นผู้แทน ร่วมกับ พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.๕) ส่งมอบถังออกซิเยนทางการแพทย์ พร้อมเกจ์จ่ายออกซิเยน จำนวน 10 ชุด ให้แก่ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คุณทองปอนด์ ถาวรสถิต ปลัดอำเภอบางบ่อ คุณจรินทร์ เอี่ยมยัง นายกเทศมนตรีอำเภอบางพลีน้อย ร่วมรับมอบ ณ ศาลาว่าการจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีข้อจำกัดเรื่องเตียงในโรงพยาบาลทำให้ทางชุมชนไม่สามารถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทุกคน ทางเทศบาลตำบลบางพลีน้อยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ได้จัดตั้ง ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ณ ถนนบางนาตราด กม.33 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 219 เตียง เป็นศูนย์ต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการ มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาและมีถิ่นที่อยู่อื่นที่มาทำงานในพื้นที่

โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางพลีน้อย อนามัย, รพ.สต. ดูแลให้การรักษา เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยตลอดเวลา ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และด้วยความที่มีผู้ป่วยเข้ารักษาอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน ไม่เพียงพอในการรักษา ทางมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และ ททบ.๕ เล็งเห็นความสำคัญได้สำรวจในสิ่งที่ขาดแคลนจึงนำชุดออกซิเยนพร้อมเกจ์วัด มามอบให้เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกชิเจนได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์ฯ นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังได้ส่งกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ทุกท่านที่เสียสละ ตั้งใจเพื่อให้เราทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน